Aanmelden

Kosten zijn € 85,- exclusief BTW (inclusief walking dinner en dranken). Na aanmelding zijn de
kosten verschuldigd, ook wanneer u niet komt. Restitutie is niet mogelijk.